Jeolojik, Jeoteknik Mühendislik ve Zemin Araştırmaları

Sunko Proje olarak, jeolojik, jeoteknik mühendislik ve zemin araştırmaları alanında derinlemesine uzmanlık ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Kapsamlı hizmet yelpazemiz, zeminin karakteristiklerini ve davranışlarını anlamak üzerine kuruludur, böylece her projenin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlarız. İşte sunmuş olduğumuz hizmetlerin detayları:

Zemin Etütleri, Jeoteknik Analiz ve Tasarım: Projelerin başarısı, sağlam bir zemin bilgisiyle doğrudan ilişkilidir. Zemin etütleri ve jeoteknik analizlerle, projelerinizin zemin koşullarına en uygun şekilde planlanmasını ve uygulanmasını sağlıyoruz. Bu süreçte, zeminin taşıma kapasitesi, sıvılaşma potansiyeli ve diğer kritik faktörler detaylıca incelenir.

Jeolojik Raporların Hazırlanması: Alanında uzman jeologlarımız tarafından, projenizin gerçekleştirileceği alana ait detaylı jeolojik raporlar hazırlıyoruz. Bu raporlar, projenin planlama aşamasından itibaren doğru kararların alınmasını sağlar ve olası jeolojik riskleri minimize eder.

Sismik Risk Değerlendirmeleri ve Zemin İyileştirme Çözümleri: Türkiye’nin sismik açıdan aktif bir bölgede yer alması, yapıların depreme dayanıklı olmasını zorunlu kılar. Sismik risk değerlendirmeleri yaparak, zemin iyileştirme teknikleriyle projelerinizi bu risklere karşı koruyoruz. Bu süreçte, zeminin sismik davranışını iyileştirmeye yönelik çeşitli metodlar uyguluyoruz.

Geoteknik Projeleri Batardo, Keson, Kazıklı İmalatlar, Heyelan Projeleri: Zorlu zemin ve jeolojik koşulların üstesinden gelmek için özel geoteknik çözümler sunuyoruz. Batardo ve keson imalatları, zemin koşullarını iyileştirmenin yanı sıra su altı yapılarının inşasında da kullanılır. Kazıklı temel sistemleriyle, yüksek taşıma kapasitesine ihtiyaç duyan projeler için güvenilir çözümler geliştiriyoruz. Heyelan riski taşıyan alanlarda ise, heyelan önleme ve kontrol projeleriyle altyapınızın güvenliğini sağlıyoruz.

Sunko Proje, jeolojik ve jeoteknik mühendislik alanındaki derin bilgi birikimi ve teknik uzmanlığıyla, projelerinizin her aşamasında yanınızdadır. Güvenli ve sürdürülebilir yapıların temelini atmak için gerekli olan tüm jeoteknik ve zemin araştırmalarını titizlikle gerçekleştiriyoruz.